Kliknutím na tlačítko "Ano" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do Vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách.

KONEC VELKOCHOVŮ

Potřebujeme zásadní proměnu potravinového systému a váš hlas je pro tento cíl velmi důležitý.

Právě teď globální potravinový systém škodí zvířatům a lidskému zdraví, přispívá ke klimatické krizi a ohrožuje samotnou budoucnost naší planety. Řešení existuje, ale musíme jednat. A to rychle.

Podepište petici.

Řekněte světovým vůdcům, aby vytvořili globální dohodu OSN, která změní budoucnost výživy lidstva.

Dopady průmyslových velkochovů

Konec velkochovů

Znečištění životního prostředí, klimatická krize, vymírání volně žijících živočichů, týrání hospodářských zvířat, hlad a podvýživa lidí. Podívejte se blíže na téměř jakýkoli globální problém a zjistíte, že jeho jádrem jsou potraviny.

V intenzivních chovech jsou miliardy zvířat vězněny ve stísněných podmínkách, jsou nuceny k rychlému růstu a vysoké užitkovosti. 40 % celosvětové orné půdy se využívá k výživě zvířat namísto lidí a vede to k odlesňování a obrovským úbytkům přirozeného prostředí pro volně žijící živočichy. Živočišná výroba je významným globálním zdrojem skleníkových plynů a výrazně přispívá rovněž ke znečištění vzduchu, půdy a vody. Přesto nadměrná závislost na živočišných bílkovinách celosvětově stále roste, což prohlubuje klimatickou krizi.

Pokud budou světoví vůdčí představitelé i nadále ignorovat dopady živočišné výroby, klimatické cíle Pařížské dohody nebude možné splnit.

Nezačneme-li okamžitě jednat, intenzivní živočišná výroba bude ohrožovat naše přežití. Buď nastane konec pro průmyslové velkochovy, nebo pro nás.

Soil

Proměna potravinového systému

Světlejší budoucnost je možná. Taková, v níž bude zemědělství šetrnější k přírodě a ke zvířatům podporovat obnovu životního prostředí, spravedlivé živobytí zemědělců a výživné potraviny pro všechny. A každý z nás se může podílet na uskutečnění této vize.

Vytváříme celosvětové hnutí občanů, organizací a pokrokových firem, které vyzývá světové vůdce, aby urychleně proměnili náš potravinový systém a ukončili průmyslové velkochovy.

Krávy na poli

Petice světovým vůdcům

Je naléhavě nutné proměnit potravinový systém. Má-li světové společenství splnit cíle udržitelného rozvoje, cíle Pařížské dohody o klimatu a cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti, je třeba přijmout opatření k ukončení intenzivního chovu zvířat.

My, níže podepsaní, Vás vyzýváme k vypracování globální dohody o potravinách a zemědělství, kterou přijme Valné shromáždění OSN a jejímž cílem bude odklon od průmyslové živočišné výroby a:

 • přechod k přírodě prospěšným zemědělským systémům, které pomohou obnovit biologickou rozmanitost a půdu a udržet globální nárůst průměrných teplot pod 1,5 ˚C
 • obrat v nadměrné závislosti na živočišných bílkovinách u populací s vysokou spotřebou a podpora spravedlivého a bezpečného přístupu k výživným potravinám
 • zajištění spravedlivého přechodu ke globálnímu potravinovému systému, který zemědělcům zabezpečí slušné živobytí a ochrání práva původních obyvatel, žen a zranitelných komunit
 • vytvoření finančního a regulačního prostředí, které pomůže zajistit výše uvedený přechod
 • zajištění vysokých standardů životní pohody hospodářských zvířat

Organizace podporující výzvu k uzavření globální dohody OSN

 • World Animal Protection logo
 • Compassion in World Farming logo
 • Djurens Ratt logo
 • We Animals Media logo
 • Eurogroup for Animals logo
 • Sinergia Animal logo
 • The Humane League logo
 • Animals Aotearoa logo
 • Humane Education logo
 • Federation of Indian Animal Protection Organisations logo
 • Fórum Animal logo
 • World Animal Justice logo

Vytváříme celosvětové hnutí občanů, organizací a pokrokových firem, které vyzývá světové vůdce, aby urychleně proměnili náš potravinový systém a ukončili průmyslové velkochovy.

Podepište petici