Kliknutím na tlačítko "Ano" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do Vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách.

Když trpí zvířata, trpíme všichni.

Potřebujeme proměnu potravinového systému a váš hlas je pro tento cíl velmi důležitý.

Průmyslové velkochovy jsou největším případem týrání zvířat na planetě. Navíc přispívají k hladu a podvýživě v zemích globálního Jihu. Ve státech globálního Severu naproti tomu podporují obezitu a zvyšují výskyt srdečních onemocnění a rakoviny. Jsou hlavní příčinou antibiotické rezistence a mají potenciál vyvolat další pandemii.

Máme záchranný plán pro zvířata, lidi i planetu.

Žádejte s námi světové vůdce, aby vytvořili globální dohodu OSN, která promění budoucnost výživy lidstva.

Podepište petici.

Žena s rouškou na obličeji

Záchranný plán: konec velkochovů

Přílišný hlad po živočišných bílkovinách, jako je maso, ryby, mléčné výrobky a vejce, způsobuje nepředstavitelné utrpení miliardám hospodářských zvířat. A nejen to, také ničí naše životní prostředí, prohlubuje klimatickou krizi a škodí lidskému zdraví. Na průmyslové velkochovy doplácíme všichni.

Obezita, nádorová onemocnění a onemocnění srdce

Lidé v zemích globálního Severu jí příliš mnoho levného masa, což vede k nárůstu obezity a chronických onemocnění.

Podvýživa a hlad

Zároveň se však více a více půdy zabírá pro pěstování krmiva pro zvířata místo potravin pro lidi. Tím se zvyšuje riziko podvýživy u milionů lidí v zemích globálního Jihu.

Antibiotická rezistence

V naprosto příšerných životních podmínkách ve velkochovech by zvířata mohla snadno onemocnět, nebýt antibiotik. Přibližně 70 % celosvětové spotřeby antibiotik se podává hospodářským zvířatům, často jako preventivní opatření, i když nejsou nemocná. To přispívá ke vzniku antibiotické rezistence, která má mít v roce 2050 na svědomí úmrtí 10 milionů lidí ročně.

Smrtonosné pandemie

Natěsnání zvířat na malém prostoru vytváří ideální podmínky pro přenos nemocí a dokonce i vznik nových smrtelných kmenů, které mohou infikovat i lidi, jako jsou viry chřipky a koronaviry.  

Stáhněte si naši brožuru, ve které zjistíte, jak průmyslové velkochovy ničí naše zdraví.

STÁHNOUT
Soil

Světlejší budoucnost je možná

Taková, v níž bude zemědělství šetrnější k přírodě a ke zvířatům a bude podporovat obnovu životního prostředí, spravedlivé živobytí zemědělců a výživné potraviny pro všechny. A každý z nás se může podílet na uskutečnění této vize.

Budujeme celosvětové hnutí občanů, organizací a pokrokově smýšlejících podniků. Společně vyzýváme světové lídry, aby urychleně transformovali náš globální potravinový systém. Musí zajistit, aby výživné potraviny byly dostupné, cenově přijatelné a šetrné ke zvířatům a planetě.

Krávy na louce

Petice světovým vůdcům

Je naléhavě nutné proměnit potravinový systém. Má-li světové společenství splnit cíle udržitelného rozvoje, cíle Pařížské dohody o klimatu a cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti, je třeba přijmout opatření k ukončení intenzivního chovu zvířat.

My, níže podepsaní, Vás vyzýváme k vypracování globální dohody o potravinách a zemědělství, kterou přijme Valné shromáždění OSN a jejímž cílem bude odklon od průmyslové živočišné výroby a:

  • přechod k přírodě prospěšným zemědělským systémům, které pomohou obnovit biologickou rozmanitost a půdu a udržet globální nárůst průměrných teplot pod 1,5˚C
  • obrat v nadměrné závislosti na živočišných bílkovinách u populací s vysokou spotřebou a podpora spravedlivého a bezpečného přístupu k výživným potravinám
  • zajištění spravedlivého přechodu ke globálnímu potravinovému systému, který zemědělcům zabezpečí slušné živobytí a ochrání práva původních obyvatel, žen a zranitelných komunit
  • vytvoření finančního a regulačního prostředí, které pomůže zajistit výše uvedený přechod
  • zajištění vysokých standardů životní pohody hospodářských zvířat

Organizace podporující výzvu k uzavření globální dohody OSN

Compassion in World Farming Logo
Sinergia Animal Logo
The Humane League Logo
Djurens Ratt Logo
Humane Education Logo
World Animal Protection Logo
FIAPO Logo
Eurogroup for Animals Logo
Animals Aotearoa Logo

Vytváříme celosvětové hnutí občanů, organizací a pokrokových firem, které vyzývá světové vůdce, aby urychleně proměnili náš potravinový systém a ukončili průmyslové velkochovy.

Podepište petici